واحد پول
00995557900030
تفلیس ، سابورتالو کازبیگی 12A ، طبقه 3
info@sisnogroup.com

اقتصاد گرجستان

ماموکا بختادزه : پروژه راه آهن باکو-تفلیس-کارس در كشور ما از اهمیت استراتژیکى برخوردار است
۲۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۸

ماموکا بختادزه : پروژه راه آهن باکو-تفلیس-کارس در كشور ما از اهمیت استراتژیکى برخوردار است

نخست وزیر گرجستان ، ماموکا باختادزه گفت که پروژه باکو-تفلیس-کارس (BTK)، که ارتباط بین دریای حمل و نقل و مسافرتی بین اروپا و چین را ایجاد می کند، اهمیت استراتژیک برای گرجستان است. وی گفت...
ادامه مطلب