شرکت سرمایه گذاری خصوصی در خارج از کشور (OPIC) ، یکی از موسسات مالی بزرگ ایالات متحده ، سرمایه گذاری هایی را برای ساخت یک ترمینال چند منظوره دریایی در بندر پوتی ، گرجستان ، به مبلغ ۵۰ میلیون دلار اختصاص داده است .

توافقنامه مربوطه در تاریخ ۱۶ می با حضور دیوید باکرادزه ، سفیر  گرجستان در آمریکا در دفتر مرکزی OPIC در واشنگتن امضا شد ، بندر پوتی  ظرفیت تجارت برای کشور را افزایش می دهد که یک حمل و نقل مهم برای اتصال آسیای مرکزی و اروپا است .

این پروژه بسیاری از مشاغل دائمی و محلی را ایجاد می کند و از توسعه اقتصادی منطقه Samegrelo – Zemo Svaneti  که درآمد متوسط ماهانه تنها ۲۸ درصد از درآمد متوسط در تفلیس است، حمایت می کند .

OPIC در تعدادی از پروژه های بزرگ که در گرجستان انجام شده است و در حال حاضر سرمایه گذاری هایی را با ارزش ۶۰۰ میلیون دلار انجام داده است .

منبع : جورجیا تودی