این آپارتمان درپروژه گرین هیل قرار دارد که علاوه بر محیطی بسیار آرام دارای امکانات خوبی از جمله نگهبان 24 ساعته ، فروشگاه اختصاصی ، زمین های بازی کودک ، زمین فوتبال ،و فضای پیاده روی، چشم انداز زیبای دره باگبی و مشاعات خوبی می باشد و همچنین مجموعه استخر و سونا و اسپا در دست ساخت است.