داده های اخیراً منتشر شده از مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که گرجستان ۶۸مین کشور در رقابت کشورها در صنعت توریست و سفر است ، گزارش سالانه رقابت در صنعت توریست و سفر ، توسعه ۱۴۰ کشور و اقتصادهای مختلف در صنعت توریست و سفر را منتشر می کند . این گزارش با سنجش مجموعه ای از عوامل و سیاست هایی که توسعه پایدار بخش توریست و سفر (T&T) را ممکن می سازد ، توسعه و رقابت یک کشور را نشان می دهد .

براساس این گزارش گرجستان را در زیر گروه اروپا و اوراسیا قرار داده است و رتبه جهانی گرجستان در جایگاه ۶۸ قرار داره و کشور های همسایه  آذربایجان (۷۱) و ارمنستان (۷۸) را پشت سر می گذارد ، این رده بندی به روسیه رتبه ۳۹ را داده است .

براساس این گزارش ، پنج کشور بر تر در رقابت کشورها در صنعت توریست و سفر عبارتند از: ۱٫ اسپانیا ، ۲٫ فرانسه ، ۳٫ آلمان ، ۴٫ ژاپن ، ۵٫ ایالات متحده

منبع : جورجیا تودی