گزارش بانک جهانی سال ۲۰۲۰ می گوید : گرجستان با ۸۳٫۷ امتیاز از ۱۹۰ کشور جهان از نظر سهولت در انجام کار در رتبه هفتم قرار دارد ، در این بررسی آمده است: برای شروع یک تجارت ، به عنوان مثال ، گرجستان و نیوزیلند کمترین تعداد مراحل مورد نیاز را دارند ، و افزود: در برخورد با پروانه های ساخت و ساز ، گرجستان با افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات ، کنترل کیفیت ساختمان خود را بهبود بخشید .

در این رده بندی ، گرجستان از بریتانیا ، نروژ ، سوئد ، آلمان ، لیتوانی و سایر کشورها پیشی دارد ، بانک جهانی از سال ۲۰۰۳ رتبه بندی سهولت انجام تجارت را منتشر کرده است.

منبع : جورجیا تودی