یوهانس هان ، کمیسر اتحادیه اروپا برای سیاست همسایگی و مذاکرات مربوط به گسترش روابط امروز ، به صورت رسمی به گرجستان سفر می کند ، در این بازدید قرار است یوهانس هان با میخائیل باتیاشویلی وزیر آموزش ، علوم ، فرهنگ و ورزش گرجستان دیدار و گفتگو کند .

دانشکده مشارکت اروپایی یک پروژه بزرگ در مقیاس اتحادیه اروپا است که توسط کمیسیون اروپا پشتیبانی می شود و این اولین مدرسه است که از آن سوی مرزهای اتحادیه اروپا راه اندازی شده است و هدف آن دانش آموزان کشورهای مشارکت شرقی و ارائه بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

منبع : جورجیا تودی