کاخا کالادزه ، شهردار تفلیس در نشست دولت گفت که کارشناسان خارجی کلاس های کارشناسی و کارگاه های آموزشی را برای دانش آموزان با حمایت از شهرداری تفلیس برگزار خواهند کرد ، با توجه به کاخا کالادزه ، این پروژه با همکاری دانشگاه های مختلف انجام خواهد شد. “سفر ۸ متخصص به گرجستان در چارچوب این پروژه تامین شده است .

شهردار تفلیس اضافه کرد که : متخصصان کارگاه ها و کلاس های کارشناسی ارشد در معماری ، توسعه شهری، فرهنگ، مدیریت، بهداشت عمومی و هنر انجام خواهند داد ، حدود یک هزار دانشجو در این پروژه شرکت خواهند کرد. هدف ما کمک به جوانان در ارتقاء صلاحیت است .

متخصصان خارجی از فرانسه ، آلمان ، جمهوری چک ، ایتالیا و لیتوانی می آیند ، آنها همچنین جلسات را با سران خدمات شهری برگزار خواهند کرد .

منبع : وان تی وی