ژان کلود جانکر رئیس کمیسیون اروپا می گوید گرجستان یک کشور ۱۰۰٪ اروپایی و رهبر مشارکت شرق با موفقیت های قابل ستایش و قابل توجه است ، این بیانیه در دیدار با نخست وزیر گرجستان، ماموکا باختادزه ، در روز ۱۴ می در بروکسل ارائه شد که در آن کنفرانس دهمین سالگرد مشارکت شرق برگزار شد .

این گفتگو این واقعیت را ثابت کرد که روابط گرجستان و اتحادیه اروپا در تمام سطوح بالا است . بر طبق احزاب، این نشان داده شده است که فرمت بالاترین سطح فقط برای گرجستان توسط اتحادیه اروپا ، با اولین نشست آن در نوامبر سال ۲۰۱۸ در بروکسل برگزار شد .

رئیس دولت و رییس کمیسیون اروپا همچنین درباره اصلاحات آموزشی گرجستان صحبت کرد. در این زمینه ، ایجاد مدرسه اروپایی در تفلیس مورد توجه قرار گرفت . این مدرسه جوانان را قادر می سازد تا آموزش های اروپایی دریافت کنند ، نقشه راه دولت گرجستان برای بهبود ادغام با اتحادیه اروپا نیز مورد بحث قرار گرفت .

منبع : جورجیا تودی