وزیر امور خارجه گرجستان با معاون دبیر کل ناتو ، رز گوتمولر دیدار کرد. دیدار با وزیر امور خارجه گرجستان در بازدید کمیته های شمال آتلانتیک ، در باتومی انجام شد.

در این جلسه گفتگوهایی درباره پیشرفت گرجستان در رابطه با ادغام یورو آتلانتیک ، شرایط موجود در سرزمین های اشغالی و اصلاحات کلی کشور انجام شده است.

وزیر امور خارجه گرجستان اطلاعات مفصلی درباره وضعیت داخل سرزمین های اشغالی ، از جمله روند بی امان «مرز سازی» و شرایط سخت بشردوستانه ناشی از آن در خط مرزی اداری (ABL) ارائه داد.

طرفین بحث در مورد ورود گرجستان در ناتو در مقیاس عمیق تر بحث کردند. این نگرانی همچنین بر گرجستان به عنوان یک کشور مشتاق و سهم مهم آن در تعهدات امنیتی جمعی تأکید شد. قابل توجه است که پیشرفت های امنیتی دریای سیاه شامل گفتگوی کاملی بین نمایندگان گرجی و ناتو است.

منبع : جورجیا تودی