میشل باتیاشویلی وزیر آموزش و پرورش ، علم ، فرهنگ و ورزش گرجستان می گوید که حقوق همه معلمان مقطع لیسانس ۱۵۰ لاری  از سپتامبر ژانویه ۲۰۱۹ افزایش خواهد یافت ، وزیر گفت که مدیران مدرسه ، مرکز منابع و کارمندان اداری نیز حقوقشان  افزایش خواهد یافت .

باتیاشویلی گفت که این تغییرات در قالب مرحله دوم اصلاحات آموزش انجام می شود که هدف آن ارتقای کیفیت آموزش در کشور است ، او اضافه کرد که افزایش دستمزدها در سال های بعدی ادامه خواهد یافت و تا سال ۲۰۲۲، حقوق و دستمزد میانگین معلمان حداقل ۱۵۰۰ لاری خواهد بود .

منبع : جورجیا تودی