نمایشگاه “کشف ناشناخته اروپا : گرجستان – کشور زندگی” در مراسم افتتاحیه وزارت امور خارجه اروگوئه آغاز شده است ، که ۲۵ سال از ایجاد روابط دیپلماتیک میان اروگوئه و گرجستان به راه افتاده است .

مهمانان نمایشگاه فرصتی برای دیدن دارند تا تصاویری از گرجستان که توسط Badri Vadachkoria و Giorgi Sher Mazanashvili گرفته شده است ، Irakli Kurashvili ، سفیر گرجستان در اروگوئه (با محل اقامت در شهر بوئنوس آیرس) و ریکاردو ورالا ، مدیر کل اداری فرهنگ وزارت امور خارجه اروگوئه ، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه سخنرانی ها را با حضور نمایندگان ادارات اجرایی و قانونی اروگوئه و همچنین نمایندگان سپاه دیپلماتیک ، این نمایشگاه تا ۱۴ ژوئن ادامه خواهد یافت .

منبع : جورجیا تودی