نخست وزیر هلند طی یک نشست خبری مشترک پس از دیدار با نخست وزیر گرجستان گفت : گرجستان یک کشور نمونه برای منطقه بوده است و به همین دلیل شریک اصلی هلند و اتحادیه اروپا است ، نخست وزیر هلند دیدار رئیس دولت گرجستان را تاریخی خواند و تصریح کرد: این به عنوان تأیید مناسبات سطح بالا بین دو کشور است .

نخست وزیر هلند اشاره کرد : یکی از بزرگترین شرکای تجاری جورجیا است در حالی که با توجه به سرمایه گذاری در جایگاه دوم قرار دارد. ما در آینده کشور و ثبات کلان اقتصادی گرجستان ، رشد اقتصادی آن و موفقیت اصلاحات انجام شده کاملاً مطمئن هستیم. ما مطمئن هستیم که ثبات فرصت هایی را ایجاد می کند تا روابط تجاری ما در سال های بعدی بیشتر توسعه یابد و بخش کشاورزی را نیز شامل شود .

منبع : وان تی وی