نخست وزیر گرجستان روز گذشته اظهار داشت: “از آنجا که می بینیم از سرگیری پروازها هم به گردشگری و هم به هزاران گرجی که با برخی مشکلات دست و پنجه نرم کرده اند کمک خواهد کرد ، قطعاً از آن استقبال می کنیم.”

نخست وزیرگرجستان اظهار داشت : به عنوان مثال ، من از تغییرات مثبت مانند بهبود پروازها استقبال می کنم. ما باید در هر زمینه ای خطرات را مدیریت کنیم. امروز ، می بینیم که از سرگیری پروازها هم به گردشگری و هم به هزاران گرجی کمک خواهد کرد. اقتصاد ما باید سالم تر باشد و کیفیت مدیریت ریسک ما باید ارتقاء یابد ما باید سعی کنیم این خطرات را مدیریت کنیم ، و حتی در صورت بروز مشکلی ، باید برای مدیریت آنها آماده باشیم .
در مورد جلسه اخیر وزیران خارجه گرجستان و روسیه ، رئیس دولت تأکید کرد که گرجستان باید برای حل پیچیده ترین و پر فشار ترین مشکلات بین دو کشور ، همه کارها را انجام دهد.

منبع : جورجیا تودی