49 Zurab Kvlividze St, Tbilisi, Georgia
[00995] 557000256 شماره تماس
جستجو

موتور جستجو املاک گرجستان

اجاره و خرید ملک در گرجستان

فروش آپارتمان دوخوابه شهرک دیرسی

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 72 متری در شهرک دیرسی در منطقه ایسانی شهر تفلیس در کشور گرجستان با دید بسیار عالی از کوه و رودخانه.
51,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در green diamond

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 77 متری در مجتمع گرین دایموند در منطقه دیقومی شهر تفلیس در کشور گرجستان
62,000$

فروش آپارتمان یک خوابه در Green Hill

فروش آپارتمان مبله یک خوابه 64 متری در پروژه گرین هیل در منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان با چشم انداز دره زیبای باگبی
76,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در نوتسبیدزه

فروش آپارتمان white frame دوخوابه 78 متری در نوتسبیدزه در منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان
64,740$

فروش آپارتمان دوخوابه park hill

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 84 متری در مجتمع پارک هیل در منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان .
78,500$

فروش آپارتمان سه خوابه در نوتسبیدزه

فروش آپارتمان white frame سه خوابه 146 متری در نوتسبیدزه در منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان
116,800$

فروش آپارتمان دوخوابه در مارشال گلوانی

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 65 متری در مارشال گلوانی در شهر تفلیس در کشور گرجستان .
58,000$

فروش آپارتمان یک خوابه در گرین هیل

فروش آپارتمان مبله یک خوابه 63 متری در مجتمع گرین هیل منطقه سابورتالو در شهر تفلیس کشور گرجستان
74,000$

فروش آپارتمان یک خوابه شهرک دیرسی

فروش آپارتمان مبله یک خوابه 75 متری در شهرک دیرسی در منطقه ایسانی شهر تفلیس در کشور گرجستان با دید بسیار عالی از کوه و رودخانه.
56,250$

فروش آپارتمان یک خوابه نوتسبیدزه

فروش آپارتمان مبله یک خوابه 69 متری در منطقه سابورتالو خیابان نوتسبیدزه در شهر تفلیس در کشور گرجستان
72,000$

فروش سوئیت آپارتمان شهرک دیرسی

فروش سوئیت آپارتمان مبله 30 در شهرک دیرسی در منطقه ایسانی شهر تفلیس در کشور گرجستان
26,000$

فروش آپارتمان یک خوابه در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد یک خوابه شیک 45 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان
74,250$

فروش آپارتمان یک خوابه در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد یک خوابه شیک 45 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
74,250$

فروش آپارتمان یک خوابه در پروژه ساحلی اوربی

فروش واحد یک خوابه شیک 45 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان
83,250$

فروش آپارتمان یک خوابه در ساحل باتومی

فروش واحد یک خوابه شیک 45 متری در طبقه 39 پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز عالی از دریای سیاه
83,250$

فروش آپارتمان دو خوابه در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد دو خوابه شیک 56 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
114,800$

فروش آپارتمان دو خوابه در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد یک خوابه شیک 78 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
198,900$

فروش آپارتمان دو خوابه در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد دو خوابه شیک 78 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
167,700$

فروش سوئیت آپارتمان در پروژه اوربی سیتی شهر باتومی

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
49,500$

فروش سوئیت آپارتمان در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
55,500$

فروش یک واحد سوئیت آپارتمان در مجتمع اوربی باتومی

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
55,500$

فروش سوئیت آپارتمان در مجتمع اوربی باتومی

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
61,500$

فروش سوئیت آپارتمان در مجتمع زیبای اوربی در ساحل باتومی

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
58,500$

فروش سوئیت آپارتمان در مجتمع اوربی شهر باتومی گرجستان

فروش واحد شیک 33 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
54,450$

فروش سوئیت آپارتمان در پروژه اوربی باتومی

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
54,000$

فروش سوئیت در مجتمع اوربی شهر باتومی گرجستان

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه و شهر باتومی
49,500$

فروش سوئیت آپاراتمان مبله در پروژه اوربی باتومی گرجستان

فروش واحد شیک 33 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه و شهر باتومی
54,450$

فروش سوئیت آپارتمان در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد شیک 33 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
46,500$

فروش آپارتمان سه خوابه در واکه

فروش آپارتمان سه خوابه 144 متری در واکه با امکانات رفاهی
153,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در گرین هیل

فروش آپارتمان دو خوابه وایت فریم در برج گرین هیل منطقه سابورتالو شهر تفلیس
138,000$

فروش آپارتمان دو خوابه white frame در گرین هیل

فروش آپارتمان دو خوابه وایت فریم در برج گرین هیل منطقه سابورتالو شهر تفلیس
102,900$

فروش آپارتمان یک خوابه Green در پروژه گرین هیل

فروش آپارتمان یک خوابه در برج گرین هیل منطقه سابورتالو شهر تفلیس
$

فروش آپارتمان دو خوابه white frame در گرین هیل

فروش آپارتمان دو خوابه وایت فریم در برج گرین هیل منطقه سابورتالو شهر تفلیس
102,900$

فروش آپارتمان یک خوابه در گرین هیل

فروش آپارتمان یک خوابه وایت فریم در برج گرین هیل منطقه سابورتالو شهر تفلیس
92,400$

فروش آپارتمان دو خوابه مبله در دیقومی

فروش آپارتمان دو خوابه مبله در لوبلیانا منطقه دیقومی شهر تفلیس گرجستان
120,000$

فروش آپارتمان سه خوابه در lubliana شهر تفلیس

فروش آپارتمان سه خوابه 200 متری در مجتمع lubliana منطقه دیقومی شهر تفلیس گرجستان
172,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در lubliana شهر تفلیس

فروش آپارتمان دو خوابه 172 متری در مجتمع lubliana منطقه دیقومی شهر تفلیس گرجستان
130,720$

فروش آپارتمان دو خوابه در منطقه باگبی شهر تفلیس

فروش آپارتمان دو خوابه 83 متری در منطقه باگبی شهر تفلیس گرجستان
62,250$

فروش زمین در اورتاچالا

فروش یک قطعه زمین به متراژ 890 متر در منطقه اورتاچالا
235,000$

فروش زمین محدوده دریای تفلیس

فروش زمین به متراژ 313 متر در محدوده دریای تفلیس
36,800$

فروش آپارتمان دو خوابه در دیدی دیقومی

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 53 متری در منطقه دیدی دیقومی شهر تفلیس در کشور گرجستان
43,000$

فروش آپارتمان یک خوابه در واکه

فروش آپارتمان یک خوابه 71 متری در منطقه واکه شهر تفلیس در کشور گرجستان
56,800$

فروش آپارتمان دو خوابه در چاوچاوادزه

فروش آپارتمان دوخوابه 115 متری در خیابان چاوچاوادزه در منطقه واکه شهر تفلیس در کشور گرجستان
166,750$

فروش آپارتمان دوخوابه در برج ساکادزه

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 71 متری در برج ساکادزه در منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان
87,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در شارتاوا

فروش آپارتمان دوخوابه 104 متری در شارتاوا منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان
98,000$

فروش آپارتمان یک خوابه در اونیاشویلی

فروش آپارتمان مبله یک خوابه 67 متری در اونیاشویلی در منطقه سابورتالو تفلیس در کشور گرجستان
80,400$

فروش آپارتمان دوخوابه در باگبی

فروش آپارتمان بلک فریم دوخوابه 80 متری در باگبی منطقه واکه تفلیس در کشور گرجستان
58,800$

فروش آپارتمان یک خوابه شهرک دیرسی تفلیس

فروش آپارتمان مبله یک خوابه 50 متری در شهرک دیرسی در منطقه ایسانی شهر تفلیس در کشور گرجستان با دید بسیار عالی از کوه و رودخانه.
36,000$

فروش آپارتمان دوخوابه اورتاچالا

فروش آپارتمان دوخوابه 85 متری در اورتاچالا شهر تفلیس در کشور گرجستان
61,200$

فروش آپارتمان مبله یک خوابه در کارواسلا

فروش آپارتمان مبلهم خوابه 52 متری در کارواسلا در منطقه استیشن اسکویر تفلیس در کشور گرجستان
47,000$

فروش ویلای سه خوابه در دیدی دیقومی

فروش ویلای مبله سه خوابه 210 متری در منطقه دیدی دیقومی شهر تفلیس در کشور گرجستان
155,000$

فروش ویلای سه طبقه در دیدی دیقومی

فروش ویلای سه طبقه 310 متری سه خوابه در دیدی دیقومی
260,500$

فروش آپارتمان دوخوابه در جیکیا

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 71 متری درجیکیا در منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان
70,000$

اجاره سوئیت آپارتمان برج ساکادزه

اجاره یک واحد سوئیت آپارتمان 30 متری در برج ساکادزه منطقه سابورتالو تفلیس گرجستان
280$

اجاره آپارتمان دو خوابه در کارتوزیا

اجاره یک واحد آپارتمان 90 متری در کارتوزیا منطقه سابورتالو تفلیس گرجستان
650$

اجاره آپارتمان دو خوابه در نوتسبیدزه

اجاره آپارتمان دو خوابه 75 متری در نوتسبیدزه
450$

اجاره آپارتمان دو خوابه در کازبگی

اجاره یک واحد آپارتمان دو خوابه 75 متری در کازبگی منطقه سابورتالو تفلیس گرجستان
450$

اجاره آپارتمان یک خوابه در گاگارینی

اجاره آپارتمان یک خوابه مبله 60 متری در گاگارینی
270$

رهن آپارتمان دو خوابه در باگبی

رهن آپارتمان دو خوابه 72 متری در مجتمع viva باگبی
35,000$

اجاره آپارتمان یک خوابه

اجاره یک واحد آپارتمان یک خوابه 70 متری مبله با امکانات کامل
400$

فروش آپارتمان دو خوابه در کارواسلا

فروش آپارتمان دو خوابه 82 متری مبله در کارواسلا با کلیه امکانات
73,800$

فروش آپارتمان سه خوابه در اکومتر

فروش آپارتمان سه خوابه مبله 96 متری در اکومتر مارشال گلوانی
86,500$

فروش آپارتمان دوخوابه در اکومتر در مارشال گلوانی

فروش آپارتمان دو خوابه 90 متری شیک و مبله با امکانات کامل در مجتمع اکومتر
80,100$

فروش پنت هاوس در شارتاوا

فروش پنت هاوس 160 متری در شارتاوا
160,000$

فروش آپارتمان دو خوابه وایت فریم در برج اکومتر

فروش آپارتمان دو خوابه 70 متری وایت فریم در برج اکومتر واقع در مارشال گلوانی
54,000$

اجاره آپارتمان سه خوابه در کاوتارادزه منطقه سابورتالو

اجاره آپارتمان سه خوابه 85 متری مبله وشیک در کاوتارادزه شهر تفلیس
450$

فروش آپارتمان یک خوابه مبله در ساگارلی شهر تفلیس

فروش آپارتمان یک خوابه 70 متری شیک و مبله در منطقه سابورتالو شهر تفلیس
68,000$

فروش آپارتمان دو خوابه مبله در دونا پالاس

فروش یک واحد آپارتمان دو خوابه مبله122 متری در دونا پالاس جیکیا در شهر تفلیس
94,000$

اجاره آپارتمان یک خوابه شیک در گاگارینی

اجاره آپارتمان یک خوابه 60 متری میله در گاگارینی شهر تفلیس
250$

فروش آپارتمان دو خوابه در سایرمه

فروش آپارتمان دو خوابه 76 متری بصورت بلک فریم در سایرمه شهر تفلیس
58,100$

اجاره آپارتمان یک خوابه در واژاپشاولا

اجاره آپارتمان یک خوابه 60 متری مبله در واژاپشاولا منطقه سابورتالو شهر تفلیس
250$

اجاره آپارتمان یک خوابه در گرین هیل

اجاره آپارتمان یک خوابه 81 متری در مجتمع گریل هیل منطقه سابورتالو
400$

اجاره آپارتمان یک خوابه در سابورتالو

اجاره آپارتمان 50 متری مبله یک خوابه وشیک در منطقه سابورتااو
400$

رهن آپارتمان یک خوابه در نوتسبیدزه

رهن آپارتمان 44 متری یک خوابه مبله در نوتسبیدزه پلاتو 4
20,000$

فروش آپارتمان دو خوابه krwanisi villa

فروش آپارتمان 125 متری دو خوابه مبله و شیک با امکانات کامل
190,000$

اجاره آپارتمان سه خوابه در واژاپشاولا

اجاره آپارتمان سه خوابه 84 متری و مبله در واژاپشاولا
400$

اجاره آپارتمان یک خوابه مبله در اونیاشویلی

اجاره آپارتمان 67 متری مبله یک خوابه در اونیاشویلی منطقه سابورتالو
500$

اجاره آپارتمان سه خوابه در واکه شهر تفلیس

اجاره آپارتمان100 متری سه خوابه مبله در منطقه واکه شهر تفلیس
450$

اجاره آپارتمان دوبلکس در آغمشنبلی شهر تفلیس

اجاره واحد دوبلکس 6 خوابه مبله در آغمشنبلی تفلیس
1,500$

اجاره آپارتمان دو خوابه در گاگارینی

اجاره آپارتمان دو خوابه 70 متری در گاگارینی شهر تفلیس منطقه سابورتالو
550$

فروش آپارتمان یک خوابه در منطقه سابورتالو تفلیس

فروش آپارتمان یک خوابه 61 متری مبله در سابورتالو شهر تفلیس
53,500$

فروش آپارتمان یک خوابه مبله در کارواسلا

فروش آپارتمان 65 متری یک خوابه در کارواسلا شهر تفلیس با امکانات کامل
56,500$

فروش آپارتمان دوبلکس در آغمشنبلی شهر تفلیس

فروش واحد دوبلکس 6 خوابه مبله در آغمشنبلی تفلیس
350,000$

اجاره آپارتمان دو خوابه در دونا پالاس

اجاره آپارتمان مبله 70 متری دو خوابه در دونا پالاس شهر تفلیس
280$

فروش آپارتمان یک خوابه در نوتسبیدزه تفلیس

فروش آپارتمان 44 متری یک خوابه مبله در نوتسبیدزه شهر تفلیس
42,500$

فروش آپارتمان سه خوابه در واکه شهر تفلیس

فروش آپارتمان100 متری سه خوابه مبله در منطقه واکه شهر تفلیس
97,000$

فروش دفتر کار در KRTSANISI شهر تفلیس

فروش دفتر کار 400 متری مبله در KRTSANISI شهر تفلیس
400,000$

فروش آپارتمان یک خوابه بلک فریم طبقه 13 در نتسبیدزه

فروش آپارتمان 53 متری بلک فریم یک خوابه طبقه 13 در نتسبیدزه شهر تفلیس
46,100$

فروش آپارتمان یک خوابه در پکینی

فروش آپارتمان 68 متری یک خوابه در پکینی بصورت وایت فریم
78,430$

فروش آپارتمان دو خوابه وایت فریم در پکینی منطقه سابورتالو

فروش آپارتمان 85 متری دووابه وایت فریم در پکینی منطقه سابورتالو
98,000$

فروش آپارتمان یک خوابه وایت فریم در پکینی

فروش آپارتمان 65 متری وایت فریم در سابورتالو تفلیس
79,000$

فروش آپارتمان یک خوابه وایت فریم در پکینی سابورتالو

فروش آپارتمان66 متری یک خوابه وایت فریم در پکینی سابورتالو
79,320$

فروش آپارتمان دو خوابه وایت فریم در پکینی سابورتالو

فروش آپارتمان 168 متری دو خوابه وایت فریم در پکینی منطقه سابورتالو
201,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در پکینی سابورتالو

فروش آپارتمان 168 متری دو خوابه در مجتمع اورکسوس پکینی منطقه سابورتالو
201,000$

فروش آپارتمان چهار خوابه در تبلیسی گاردن

فروش آپارتمان 212 متری چهار خوابه وایت فریم در تبلیسی گاردن
293,620$

فروش آپارتمان دوخوابه مبله در کارتوزیا

فروش آپارتمان 87 متری دوخوابه مبله در کارتوزیا
117,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در FARNAVAZ MEFE دیدی دیقومی

فروش آپارتمان 80 متری مبله دو خوابه در FARNAVAZ MEFE
68,700$

فروش آپارتمان دو خوابه در اورکسوس تاور

فروش آپارتمان91 متری دو خوابه وایت فریم در اورکسوس تاور
$

فروش آپارتمان دوخوابه مبله شهرک دیرسی

فروش آپارتمان 71 متری دوخوابه مبله شهرک دیرسی
52,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در اورتاچالا تفلیس

فروش آپارتمان 74 متری دو خوابه در اورتاچالا شهر تفلیس
64,000$

فروش آپارتمان یک خوابه در منطقه واکه

فروش آپارتمان 60 متری یک خوابه در منطقه واکه شهر تفلیس
78,000$

فروش آپارتمان یک خوابه مبله در دیدی دیقومی

فروش آپارتمان 53 متری یک خوابه مبله در دیدی دیقومی
41,500$

فروش آپارتمان دو خوابه در M2 کارتوزیا منطقه سابورتالو

فروش آپارتمان 78 متری دو خوابه و مبله در M2 کارتوزیا
117,000$

فروش beauty salon در کازبگی منطقه سابورتالو

فروش beauty salon به متراژ 33 متر خیابان در کازبگی شهر تفلیس
53,000$

فروش آپارتمان بلک فریم یک خوابه در دیدی دیقومی

فروش آپارتمان 58 متری بلک فریم یک خوابه در دیدی دیقومی نزدیک گودویل
32,000$

فروش واحد دوخوابه مبله در باگبی تفلیس

فروش یک واحد آپارتمان 65 متری دوخوابه مبله در باگبی شهر تفلیس
70,000$

فروش آپارتمان سه خوابه در اورتاچالا تفلیس

فروش آپارتمان 120 متری سه خوابه مبله در اورتاچالا شهر تفلیس
84,000$

فروش یک واحد آپارتمان یک خوابه در منطقه دیدی دیقومی

فروش یک واحد آپارتمان 67 متری یک خوابه مبله در دیدی دیقومی
55,000$

فروش آپارتمان یک خوابه مبله در گرگاسالی در منطقه اورتاچالا

فروش آپارتمان 48 متری یک خوابه مبله در خ.گرگاسالی منطقه اورتاچالا
41,500$

فروش آپارتمان یک خوابه گرین در دیدی دیقومی شهر تفلیس

فروش آپارتمان 60 متری یک خوابه گرین طبقه یازدهم در دیدی دیقومی شهر تفلیس
47,500$

فروش آپارتمان یک خوابه در outlook واکه

فروش آپارتمان مبله 61 متری یک خوابه در outlook واکه شهر تفلیس
$

فروش یک واحد آپارتمان دو خوابه مبله در گرین هیل

فروش یک واحد آپارتمان دو خوابه مبله 89 متری در گرین هیل
140,000$

فروش آپارتمان دو خوابه گرین در خیلیانی

فروش آپارتمان دو خوابه گرین 85 متری در خیلیانی
70,550$

فروش آپارتمان یک خوابه در دیدی دیقومی شهر تفلیس

فروش آپارتمان یک خوابه 55 متری در دیدی دیقومی پشت گودویل
42,500$

فروش آپارتمان یک خوابه مبله در یورک تاور

فروش آپارتمان53 متری یک خوابه مبله در یورک تاور
48,000$

فروش آپارتمان یک خوابه مبله در گرین هیل شهر تفلیس

فروش آپارتمان 69 متری یک خوابه مبله در گرین هیل شهر تفلیس
92,500$

اجاره آپارتمان یک خوابه در KACHENSKI منطقه اورتاچالا

اجاره آپارتمان یک خوابه 65 متری مبله در KACHENSKI منطقه اورتاچالا
367$

فروش آپارتمان دو خوابه در پروژه آرچی جیکیا در سابورتالو

فروش آپارتمان 80 متری دو خوابه در پروژه آرچی جیکیا در سابورتالو
80,000$

فروش اقساطی آپارتمان یک خوابه در مجتمع گرین هیل سابورتالو

فروش آپارتمان75 متری یک خوابه در مجتمع گرین هیل سابورتالو به صورت نقد و اقساط
92,230$

فروش آپارتمان دو خوابه وایت فریم در اونیاشویلی

فروش آپارتمان 66 متری دو خوابه در اونیاشویلی شهر تفلیس
72,000$

فروش اقساطی آپارتمان دو خوابه در مجتمع گرین هیل

فروش آپارتمان 92 متری دو خوابه در مجتمع گرین هیل بصورت نقد و اقساط
93,812$

فروش آپارتمان یک خوابه در Green diamond منطقه دیقومی

فروش آپارتمان 41 متری مبله یک خوابه در Green diamond منطقه دیقومی
41,300$

فروش آپارتمان دوخوابه در straboni .str منطقه دیدی دیقومی

فروش آپارتمان 52 متری مبله دوخوابه در straboni .str منطقه دیدی دیقومی
41,500$

فروش آپارتمان یک خوابه در مجموعه گرین هیل طبقه سوم

فروش آپارتمان مبله 63 متری یک خوابه در مجموعه گرین هیل در سابورتالو
75,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در نوتسبیدره شهر تفلیس

فروش آپارتمان 85 متری دو خوابه در نوتسبیدره شهر تفلیس
80,750$

فروش يك قطعه زمین در دریاچه لیسی تفلیس

فروش يك قطعه زمین به متراژ 1500 متر محدوده دریاچه لیسی تفلیس
190,000$

فروش قطعه زمینی در محدوده دریاچه لیسی

فروش قطعه زمینی در محدوده دریاچه لیسی به متراژ 670 متر
67,000$

رهن منزل یک خوابه در اورتاچالا

رهن منزل یک خوابه مبله 35 متری در اورتاچالا
17,510$

اجاره آپارتمان دو خوابه در پارک هیل سابورتالو

اجاره آپارتمان 109 متری دو خوابه مبله در پارک هیل سابورتالو در شهر تفلیس
450$

فروش آپارتمان دوخوابه درسامگوری

فروش آپارتمان 68 متری دوخوابه مبله درسامگوری
63,000$

رهن آپارتمان یک خوابه درمنطقه ورا

رهن آپارتمان مبله 70 متری یک خوابه درمنطقه ورا شهر تفلیس
25,750$

اجاره آپارتمان دو خوابه در اکسیس تاور سینسادزه

اجاره آپارتمان 70 متری دو خوابه مبله و شیک در اکسیس تاور سینسادزه
450$

فروش یک باب مغازه در نوتسبیدزه

فروش یک باب مغازه 77 متری در نوتسبیدزه
70,000$

اجاره یک باب مغازه در نوتسبیدزه

فروش یک باب مغازه 77 متری در نوتسبیدزه
230$

اجاره آپارتمان یک خوابه مبله در باتومی

اجاره آپارتمان 34 متری یک خوابه مبله در اوربی پلازا شهر باتومی
300$

اجاره آپارتمان یک خوابه مبله در نوتسبیدزه

اجاره آپارتمان یک خوابه 50 متری مبله در نوتسبیدزه شهر تفلیس
300$

اجاره آپارتمان دو خوابه در NAKHALOVKA, BEJANISHVILI STR

اجاره آپارتمان 78 متری دو خوابه مبله در NAKHALOVKA, BEJANISHVILI STR
400$

فروش آپارتمان یک خوابه شیک در سابورتالو

فروش آپارتمان 40 متری یک خوابه مبله و شیک در سابورتالو
52,000$

فروش آپارتمان دو خوابه دوبلکس در لوبلیانا شهر تفلیس

فروش آپارتمان 180 متری دو خوابه مبله در لوبلیانا شهر تفلیس
157,590$

اجاره آپارتمان دو خوابه در خیابان دادیانی شهر تفلیس

اجاره آپارتمان 76 متری دو خوابه و مبله در خیابان دادیانی شهر تفلیس
470$

فروش آپارتمان یک خوابه در برج اوت لوک خیابان چاوچاوادزه

فروش آپارتمان یک خوابه 56 متری وایت فریم در اوت لوک خیابان چاوچاوادزه
55,762$

فروش آپارتمان دو خوابه در برج اوت لوک واکه خیابان چاوچاوادزه

فروش آپارتمان دو خوابه 109 متری در برج اوت لوک واکه خیابان چاوچاوادزه
109,000$

فروش آپارتمان يك خوابه مبله در باگبی شهر تفلیس

فروش آپارتمان يك خوابه68 متری و مبله در باگبی شهر تفلیس
74,800$

اجاره آپارتمان دو خوابه در خیابان کازبگی منطقه سابورتالو

اجاره آپارتمان دو خوابه 85 متری مبله در خیابان کازبگی منطقه سابورتالو
600$

اجاره آپارتمان یک خوابه در تفلیس

اجاره آپارتمان 75 متری یک خوابه و مبله در تفلیس گرجستان
400$

اجاره آپارتمان یک خوابه در کاوتارادزه منطقه سابورتالو

اجاره آپارتمان 73 متری مبله یک خوابه در کاوتارادزه شهر تفلیس
400$

رهن آپارتمان یک خوابه در نوتسبیدزه سابورتالو

رهن آپارتمان مبله 53 متری یک خوابه در تونسبیدزه منطقه سابورتالو
24,000$

فروش آپارتمان یک خوابه در برج اوت لوک واکه خیابان چاوچاوادزه

فروش آپارتمان یک خوابه 62 متزی در برج اوت لوک واکه خیابان چاوچاوادزه
66,000$

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: $ بیشترین: 400,000$
$0 $400000
فیلترها
Sort
display