Georgia, Tbilisi, Sabcho Sq, Zurab Kvlividze st 49, SISNO HOTEL
[00995] 557000256 شماره تماس
جستجو

موتور جستجو املاک گرجستان

فروش آپارتمان دوخوابه شهرک دیرسی

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 72 متری در شهرک دیرسی در منطقه ایسانی شهر تفلیس در کشور گرجستان با دید بسیار عالی از کوه و رودخانه.
54,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در green diamond

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 77 متری در مجتمع گرین دایموند در منطقه دیقومی شهر تفلیس در کشور گرجستان
62,000$

فروش آپارتمان یک خوابه در Green Hill

فروش آپارتمان مبله یک خوابه 64 متری در پروژه گرین هیل در منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان با چشم انداز دره زیبای باگبی
76,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در نوتسبیدزه

فروش آپارتمان white frame دوخوابه 78 متری در نوتسبیدزه در منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان
64,740$

فروش آپارتمان دوخوابه park hill

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 84 متری در مجتمع پارک هیل در منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان .
78,500$

فروش آپارتمان سه خوابه در نوتسبیدزه

فروش آپارتمان white frame سه خوابه 146 متری در نوتسبیدزه در منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان
116,800$

فروش آپارتمان دوخوابه در مارشال گلوانی

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 65 متری در مارشال گلوانی در شهر تفلیس در کشور گرجستان .
58,000$

فروش آپارتمان یک خوابه در گرین هیل

فروش آپارتمان مبله یک خوابه 63 متری در مجتمع گرین هیل منطقه سابورتالو در شهر تفلیس کشور گرجستان
74,000$

فروش آپارتمان یک خوابه شهرک دیرسی

فروش آپارتمان مبله یک خوابه 75 متری در شهرک دیرسی در منطقه ایسانی شهر تفلیس در کشور گرجستان با دید بسیار عالی از کوه و رودخانه.
56,250$

فروش آپارتمان یک خوابه نوتسبیدزه

فروش آپارتمان مبله یک خوابه 69 متری در منطقه سابورتالو خیابان نوتسبیدزه در شهر تفلیس در کشور گرجستان
72,000$

فروش سوئیت آپارتمان شهرک دیرسی

فروش سوئیت آپارتمان مبله 30 در شهرک دیرسی در منطقه ایسانی شهر تفلیس در کشور گرجستان
26,000$

فروش آپارتمان یک خوابه در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد یک خوابه شیک 45 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان
74,250$

فروش آپارتمان یک خوابه در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد یک خوابه شیک 45 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
74,250$

فروش آپارتمان یک خوابه در پروژه ساحلی اوربی

فروش واحد یک خوابه شیک 45 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان
83,250$

فروش آپارتمان یک خوابه در ساحل باتومی

فروش واحد یک خوابه شیک 45 متری در طبقه 39 پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز عالی از دریای سیاه
83,250$

فروش آپارتمان دو خوابه در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد دو خوابه شیک 56 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
114,800$

فروش آپارتمان دو خوابه در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد یک خوابه شیک 78 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
198,900$

فروش آپارتمان دو خوابه در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد دو خوابه شیک 78 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
167,700$

فروش سوئیت آپارتمان در پروژه اوربی سیتی شهر باتومی

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
49,500$

فروش سوئیت آپارتمان در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
55,500$

فروش یک واحد سوئیت آپارتمان در مجتمع اوربی باتومی

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
55,500$

فروش سوئیت آپارتمان در مجتمع اوربی باتومی

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
61,500$

فروش سوئیت آپارتمان در مجتمع زیبای اوربی در ساحل باتومی

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
58,500$

فروش سوئیت آپارتمان در مجتمع اوربی شهر باتومی گرجستان

فروش واحد شیک 33 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
54,450$

فروش سوئیت آپارتمان در پروژه اوربی باتومی

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
54,000$

فروش سوئیت آپارتمان در مجتمع اوربی شهر باتومی گرجستان

فروش واحد شیک 30 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه و شهر باتومی
49,500$

فروش سوئیت آپاراتمان مبله در پروژه اوربی باتومی گرجستان

فروش واحد شیک 33 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه و شهر باتومی
54,450$

فروش سوئیت آپارتمان در مجتمع اوربی شهر باتومی

فروش واحد شیک 33 متری در پروژه اوربی شهر باتومی گرجستان با چشم انداز دریای سیاه
46,500$

فروش آپارتمان سه خوابه در واکه

فروش آپارتمان سه خوابه 144 متری در واکه با امکانات رفاهی
153,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در گرین هیل

فروش آپارتمان دو خوابه وایت فریم در برج گرین هیل منطقه سابورتالو شهر تفلیس
138,000$

فروش آپارتمان دو خوابه white frame در گرین هیل

فروش آپارتمان دو خوابه وایت فریم در برج گرین هیل منطقه سابورتالو شهر تفلیس
102,900$

فروش آپارتمان یک خوابه Green در پروژه گرین هیل

فروش آپارتمان یک خوابه در برج گرین هیل منطقه سابورتالو شهر تفلیس
$

فروش آپارتمان دو خوابه white frame در گرین هیل

فروش آپارتمان دو خوابه وایت فریم در برج گرین هیل منطقه سابورتالو شهر تفلیس
102,900$

فروش آپارتمان یک خوابه در گرین هیل

فروش آپارتمان یک خوابه وایت فریم در برج گرین هیل منطقه سابورتالو شهر تفلیس
92,400$

فروش آپارتمان دو خوابه مبله در دیقومی

فروش آپارتمان دو خوابه مبله در لوبلیانا منطقه دیقومی شهر تفلیس گرجستان
120,000$

فروش آپارتمان سه خوابه در lubliana شهر تفلیس

فروش آپارتمان سه خوابه 200 متری در مجتمع lubliana منطقه دیقومی شهر تفلیس گرجستان
172,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در lubliana شهر تفلیس

فروش آپارتمان دو خوابه 172 متری در مجتمع lubliana منطقه دیقومی شهر تفلیس گرجستان
130,720$

فروش آپارتمان دو خوابه در منطقه باگبی شهر تفلیس

فروش آپارتمان دو خوابه 83 متری در منطقه باگبی شهر تفلیس گرجستان
62,250$

فروش آپارتمان دو خوابه در دونا پالاس

فروش آپارتمان دو خوابه 60 متری مبله در مجتمع دونا پالاس منطقه سابورتالو
54,270$

فروش زمین در اورتاچالا

فروش یک قطعه زمین به متراژ 890 متر در منطقه اورتاچالا
235,000$

فروش زمین محدوده دریای تفلیس

فروش زمین به متراژ 313 متر در محدوده دریای تفلیس
46,950$

فروش آپارتمان دو خوابه در دیدی دیقومی

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 53 متری در منطقه دیدی دیقومی شهر تفلیس در کشور گرجستان
43,000$

فروش آپارتمان یک خوابه در واکه

فروش آپارتمان یک خوابه 71 متری در منطقه واکه شهر تفلیس در کشور گرجستان
56,800$

فروش آپارتمان دو خوابه در چاوچاوادزه

فروش آپارتمان دوخوابه 115 متری در خیابان چاوچاوادزه در منطقه واکه شهر تفلیس در کشور گرجستان
166,750$

فروش آپارتمان دوخوابه در برج ساکادزه

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 71 متری در برج ساکادزه در منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان
87,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در شارتاوا

فروش آپارتمان دوخوابه 104 متری در شارتاوا منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان
98,000$

فروش آپارتمان یک خوابه در اونیاشویلی

فروش آپارتمان مبله یک خوابه 67 متری در اونیاشویلی در منطقه سابورتالو تفلیس در کشور گرجستان
80,400$

فروش آپارتمان دوخوابه در باگبی

فروش آپارتمان بلک فریم دوخوابه 80 متری در باگبی منطقه واکه تفلیس در کشور گرجستان
58,800$

فروش آپارتمان یک خوابه شهرک دیرسی

فروش آپارتمان مبله یک خوابه 50 متری در شهرک دیرسی در منطقه ایسانی شهر تفلیس در کشور گرجستان با دید بسیار عالی از کوه و رودخانه.
36,000$

فروش آپارتمان دوخوابه اورتاچالا

فروش آپارتمان دوخوابه 85 متری در اورتاچالا شهر تفلیس در کشور گرجستان
61,200$

فروش آپارتمان مبله یک خوابه در کارواسلا

فروش آپارتمان مبلهم خوابه 52 متری در کارواسلا در منطقه استیشن اسکویر تفلیس در کشور گرجستان
47,000$

فروش ویلای سه خوابه در دیدی دیقومی

فروش ویلای مبله سه خوابه 210 متری در منطقه دیدی دیقومی شهر تفلیس در کشور گرجستان
155,000$

فروش ویلای سه طبقه در دیدی دیقومی

فروش ویلای سه طبقه 310 متری سه خوابه در دیدی دیقومی
260,500$

فروش آپارتمان دوخوابه در جیکیا

فروش آپارتمان مبله دوخوابه 71 متری درجیکیا در منطقه سابورتالو شهر تفلیس در کشور گرجستان
70,000$

اجاره سوئیت آپارتمان برج ساکادزه

اجاره یک واحد سوئیت آپارتمان 30 متری در برج ساکادزه منطقه سابورتالو تفلیس گرجستان
280$

اجاره آپارتمان دو خوابه در کارتوزیا

اجاره یک واحد آپارتمان 90 متری در کارتوزیا منطقه سابورتالو تفلیس گرجستان
650$

اجاره آپارتمان دو خوابه در نوتسبیدزه

اجاره آپارتمان دو خوابه 75 متری در نوتسبیدزه
450$

اجاره آپارتمان دو خوابه در کازبگی

اجاره یک واحد آپارتمان دو خوابه 75 متری در کازبگی منطقه سابورتالو تفلیس گرجستان
450$

اجاره آپارتمان یک خوابه در گاگارینی

اجاره آپارتمان یک خوابه مبله 60 متری در گاگارینی
270$

رهن آپارتمان دو خوابه در باگبی

رهن آپارتمان دو خوابه 72 متری در مجتمع viva باگبی
35,000$

اجاره آپارتمان یک خوابه

اجاره یک واحد آپارتمان یک خوابه 70 متری مبله با امکانات کامل
400$

فروش آپارتمان در خوابه در کارواسلا

فروش آپارتمان دو خوابه 82 متری مبله در کارواسلا با کلیه امکانات
73,800$

فروش آپارتمان سه خوابه در اکومتر

فروش آپارتمان سه خوابه مبله 96 متری در اکومتر مارشال گلوانی
86,500$

فروش آپارتمان دوخوابه در اکومتر در مارشال گلوانی

فروش آپارتمان دو خوابه 90 متری شیک و مبله با امکانات کامل در مجتمع اکومتر
80,100$

فروش پنت هاوس در شارتاوا

فروش پنت هاوس 160 متری در شارتاوا
160,000$

فروش آپارتمان دو خوابه وایت فریم در برج اکومتر

فروش آپارتمان دو خوابه 70 متری وایت فریم در برج اکومتر واقع در مارشال گلوانی
54,000$

اجاره آپارتمان سه خوابه در کاوتارادزه منطقه سابورتالو

اجاره آپارتمان سه خوابه 85 متری مبله وشیک در کاوتارادزه شهر تفلیس
450$

فروش آپارتمان یک خوابه مبله در ساگارلی شهر تفلیس

فروش آپارتمان یک خوابه 70 متری شیک و مبله در منطقه سابورتالو شهر تفلیس
68,000$

فروش آپارتمان دو خوابه مبله در دونا پالاس

فروش یک واحد آپارتمان دو خوابه مبله122 متری در دونا پالاس جیکیا در شهر تفلیس
94,000$

اجاره آپارتمان یک خوابه در گاگارینی

اجاره آپارتمان یک خوابه 60 متری میله در گاگارینی شهر تفلیس
250$

فروش آپارتمان دو خوابه در سایرمه

فروش آپارتمان دو خوابه 76 متری بصورت بلک فریم در سایرمه شهر تفلیس
58,100$

اجاره آپارتمان یک خوابه در واژاپشاولا

اجاره آپارتمان یک خوابه 60 متری مبله در واژاپشاولا منطقه سابورتالو شهر تفلیس
250$

اجاره آپارتمان یک خوابه در گرین هیل

اجاره آپارتمان یک خوابه 81 متری در مجتمع گریل هیل منطقه سابورتالو
400$

اجاره آپارتمان یک خوابه در سابورتالو

اجاره آپارتمان 50 متری مبله یک خوابه وشیک در منطقه سابورتااو
400$

رهن آپارتمان یک خوابه در نوتسبیدزه

رهن آپارتمان 44 متری یک خوابه مبله در نوتسبیدزه پلاتو 4
20,000$

فروش آپارتمان دو خوابه krwanisi villa

فروش آپارتمان 125 متری دو خوابه مبله و شیک با امکانات کامل
190,000$

اجاره آپارتمان سه خوابه در واژاپشاولا

اجاره آپارتمان سه خوابه 84 متری و مبله در واژاپشاولا
400$

اجاره آپارتمان یک خوابه مبله در اونیاشویلی

اجاره آپارتمان 67 متری مبله یک خوابه در اونیاشویلی منطقه سابورتالو
500$

اجاره آپارتمان یک خوابه در دیدی دیقومی

اجاره آپارتمان یک خوابه 45 متری در دیدی دیقومی
210$

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: $ بیشترین: 260,500$
$0 $260500
فیلترها
Sort
display