یک مرکز آموزشی و علمی در باتومی به عنوان بخشی از فشار دولت برای بهبود آموزش در سراسر گرجستان ساخته خواهد شد ، مرکز شامل آزمایشگاه ها ، سالن های کنفرانس ، امکانات ورزشی ، فضای تفریحی ، کتابخانه ، موزه علمی ، ورزشگاه در فضای باز و سالن های دانشجویی خواهد بود .

نخست وزیر گرجستان ماموکا باختادزه در یک کنفرانس مطبوعاتی برای این پروژه در باتومی  اعلام کرد که فضای مشابهی در هر گوشه ای از گرجستان ایجاد خواهد شد ، آموزش و پرورش برای دولت فعلی یک اولویت است . این پروژه پس از آن اعلام می شود که دولت از ماه سپتامبر ۲۰۱۹ در اوایل این هفته برنامه افزایش حقوق معلمان را با ۱۵۰ لاری در هر ماه اعلام کرد .

باختادزه گفت که دولت “پشتیبانی بی سابقه” را برای آموزش در گرجستان فراهم خواهد کرد ، در واقع، آنها متعهد شده اند یک چهارم از بودجه دولت را به آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنند .

منبع : جورجیا تودی