ماموکا باختادزه ، نخست وزیر گرجستان : من معتقدم که ما همه پیش شرط های لازم برای توسعه تفریحگاه چهار فصله در بشومی را داریم ، رئیس دولت معتقد است که استراحتگاه های گدرزی و بشومی باید تحت یک گروه ساخته شوند .

ماموکا باختادزه با اشاره به پروژه های زیربنایی برنامه ریزی شده در بشومی ، با تمرکز بر فاز دوم فرآیند گازرسانی آجارا که از چند هفته پیش آغاز شده است ، و همچنین پروژه احیای جاده خلو-زارما صحبت کرد ، نخست وزیر اظهار داشت : یک برنامه کلی برای توسعه بشومی در حال حاضر شرح داده شده است و برای جلوگیری از پیشرفت هرج و مرج چنین استراحتگاه زیبایی بسیار مهم است. من اعتقاد دارم که ما همه پیش نیازها برای توسعه تفریحگاه چهار فصله در بشومی را داریم. استراحتگاه های گدرزی و بشومی باید تحت یک گروه ساخته شوند .

منبع : وان تی وی