ماموکا بختادزه ، نخست وزیر گرجستان در سخنرانی خود در شورای امور جهانی در سیاتل ، ایالات متحده ، گفت : چشم انداز آینده ما بر اساس تمایل به تبدیل شدن به یک کشور جهان در سطح زندگی، کار و توسعه است ، رئیس دولت درباره دستاوردها و چالش های گرجستان صحبت کرد ، در مورد دستاوردها ، گرجستان گفت که گرجستان به عنوان یک کشور نمونه برای بسیاری از کشورها با توجه به تحکیم دموکراتیک و تحول اقتصادی، نشان داده شده است .

وی افزود : با وجود موفقیت، متاسفانه چالش ها باقی می مانند. از سال ۲۰۰۸، ۲۰ درصد از قلمرو کشور ما توسط روسیه اشغال شده است. پس از اشغال، ۸ درصد جمعیت ما مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند. کشور ما به تاریخ خود افتخار می کند. ما ۷۰ سال است که شورش شوروی را پشت سر گذاشته ایم و البته ما اجازه نخواهیم داد که روسیه آینده ما را تعیین کند .

ما به طور کامل سرنوشت ما را کنترل می کنیم و چشم انداز ما در مورد آینده بر مبنای آرمان های خود برای تبدیل شدن به یک طبقه جهانی برای زندگی ، کار و توسعه است. ممکن است کمی طول بکشد تا سرزمین ما بازگردانده شود ، اما این قطعا اتفاق خواهد افتاد . بدیهی است که این امر با استفاده از زور صورت نخواهد گرفت . ماموکا بختادزه گفت: که این امر از طریق دموکراسی، دیپلماسی، فرصت ها، توسعه و بشریت به دست خواهد آمد .

منبع : جورجیا تودی