کاخا کالادزه ، شهردار تفلیس ، در جلسه دولت گفت : افتتاحیه پارک تازه بازسازی شده در منطقه گیلدانی تفلیس در تاریخ ۲ آگوست برگزار می شود ، این پارک دارای فضای تفریحی ، منطقه ویژه ای برای پیاده روی سگ ها و استادیوم های بسکتبال و فوتبال است. یک کنسرت هم در روز افتتاحیه از ساعت ۲۰:۰۰ برگزار می شود .

کاخا کالادزه همه را به افتتاحیه دعوت کرد و گفت : با فرزندان و نوه ها بیایید . من مطمئن هستم که شما از این پروژه راضی خواهید بود .

منبع : وان تی وی