شراب گرجستان ، یکی از بخش های عمده فرهنگ قدیم گرجستان ، زمان دیگری را فراتر از مرزهای کشور می گذراند. این بار آن را به مخاطبان گسترده تر در ایالات متحده آمریکا ، شهرهای نیویورک ، شیکاگو و بوستون به طور خاص معرفی شده است ، کارآفرینان محلی و همچنین نمایندگان رسانه ها، مهمانان فرصت طعم شراب و گوش دادن به سمینار مربوط به صنعت شراب مدرن را داشته اند .

آژانس ملی شراب گرجستان، حامی مالی رویداد، ایالات متحده را به عنوان یکی از بازارهای استراتژیک و امیدوار کننده برای صادرات شراب گرجستان انتخاب کرده است. ۳۵۴،۰۰۰ بطری شراب به نیمه اول سال ۲۰۱۹ به ایالات متحده آمریکا صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۰٪ افزایش یافته است .

منبع : جورجیا تودی