آرچیل تالاکوادزه ، سخنگوری پارلمان گرجستان ، با وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان دیدار کرد . این جلسه در پشت درب برگزار شد ، روابط بین کشورها و برنامه های آینده در این نشست مورد بحث قرار گرفت ، رهبر اکثریت پارلمان : گفت که جلسات میان نمایندگان ارمنستان و گرجستان مهم هستند ، به گفته وی، یکی از مسائل اصلی بین کشورها روابط میان پارلمانی است .

منبع : وان تی وی