11 Merab Aleksidze St, T'bilisi
[00995] 557000256 شماره تماس
جستجو

سایت املاک گرجستان

سایت املاک گرجستان - نخستین موتور جستجو املاک گرجستان به زبان فارسی

اجاره ویلای مبله دو خواب در دیدی دیقومی

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 66 متری واقع در طبقه 5 دارای بالکن و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و ایستگاه اتوبوس و مترو موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,000$

اجاره آپارتمان مبله دو خواب در دیقومی

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 76.65 متری واقع در طبقه 9 دارای بالکن و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و ایستگاه اتوبوس موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
800$

فروش آپارتمان سه خواب در آماشوکلی

اگر به دنبال خرید آپارتمان سه خوابه در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 104 متری واقع در طبقه 3 دارای 2 بالکن بالکن با دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و ایستگاه اتوبوس موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
141,000$

فروش آپارتمان دو خواب در مجتمع دیرسی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دوخوابه,در شهر تفلیس در منطقه ایسانی هستید این آپارتمان 71 متری واقع در طبقه13 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
68,000$

فروش آپارتمان یک خواب در خیابان آماشوکلی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 52 متری واقع در طبقه 3 دارای بالکن با دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و ایستگاه اتوبوس موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
71,000$

فروش آپارتمان مبله دو خواب در گرین دایموند

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه مبله در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 76.65 متری واقع در طبقه 9 دارای بالکن با دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و ایستگاه اتوبوس موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
100,000$

اجاره آپارتمان مبله یک خواب در گرین هیل

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 86.5 متری واقع در طبقه 16 دارای بالکن با دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و ایستگاه اتوبوس و مترو موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,100$

فروش آپارتمان دو خواب در لیسی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه مبله در شهر تفلیس در منطقه لیسی هستید این آپارتمان 92 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و ایستگاه اتوبوس موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
160,000$

اجاره آپارتمان مبله دو خواب در سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 66 متری واقع در طبقه 5 دارای بالکن و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و ایستگاه اتوبوس و مترو موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,000$

فروش آپارتمان سه خواب در یورک تاور

اگر به دنبال خرید آپارتمان سه خوابه مبله در شهر تفلیس در منطقه دیدی دیقومی هستید این آپارتمان 109 متری واقع در طبقه 14 دارای بالکن با دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی ،مرکز خرید و ایستگاه اتوبوس موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
130,000$

فروش آپارتمان مبله یک خواب در دیدی دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه مبله در شهر تفلیس در منطقه دیدی دیقومی هستید این آپارتمان 51 متری واقع در طبقه 13 دارای بالکن با دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و ایستگاه اتوبوس موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
64,000$

اجاره آپارتمان دو خواب در باگبی

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه در شهر تفلیس در منطقه باگبی هستید این آپارتمان 82.8 متری واقع در طبقه 12دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و ایستگاه اتوبوس موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,200$

فروش آپارتمان مبله دو خواب در سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 65 متری واقع در طبقه 7 دارای بالکن با دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و ایستگاه اتوبوس موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
123,000$

فروش آپارتمان مبله دو خواب در سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 76 متری واقع در طبقه 13 دارای بالکن با دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و ایستگاه اتوبوس موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
126,000$

فروش آپارتمان یک خواب در وارکتیلی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه در شهر تفلیس در منطقه وارکتیلی هستید این آپارتمان 61 متری واقع در طبقه 2 دارای بالکن با دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی ، ایستگاه اتوبوس و متر موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
48,000$

فروش آپارتمان دو خواب در خیابان میروتادزه

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 83 متری واقع در طبقه 9 دارای دو بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی ، ایستگاه اتوبوس و مترو موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
120,700$

اجاره آپارتمان یک خواب در باگبی

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه در شهر تفلیس در منطقه واکه با پارکینگ هستید این آپارتمان 58 متری واقع در طبقه 12 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
900$

فروش آپارتمان دو خواب در دیرسی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دوخوابه,در شهر تفلیس در منطقه ایسانی هستید این آپارتمان 75 متری واقع در طبقه16 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
70,000$

فروش آپارتمان یک خواب در خیابان پکینی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 60 متری واقع در طبقه 7 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی ، ایستگاه اتوبوس و متر موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
123,000$

اجاره آپارتمان چهار خواب در تفلیس قدیم

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه, در تفلیس قدیم هستید این آپارتمان200 متری واقع در طبقه 2 دارای بالکن با چشم انداز زیبا از تفلیس قدیم و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
2,000$

فروش آپارتمان دو خواب در دیدی دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه دیدی قومی در یورک تاور هستید این آپارتمان 114 متری واقع در طبقه 12دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
121,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در سابورتالو با حیاط اختصاصی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 110 متری با 100 متر حیاط اختصاصی فول فرنیش واقع در طبقه اول دارای بالکن با دسترسی آسان به مارکت شبانه روزی و مترو موجود می باشد
195,000$

فروش آپارتمان یک خوابه در برج ساآکادزه

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 74.20 متری فول فرنیش واقع در طبقه 16 دارای بالکن با چشم انداز زیبای شهر و دسترسی آسان به مارکت شبانه روزی و مترو موجود می باشد
140,000$

فروش آپارتمان دو خوابه در مارشال گلوانی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 64.5 متری فول فرنیش واقع در طبقه 3 دارای بالکن با چشم انداز زیبای شهر و دسترسی آسان به مارکت شبانه روزی موجود می باشد
82,000$

اجاره آپارتمان یک خوابه در خیابان چکووانی

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 60 متری فول فرنیش واقع در طبقه 8 دارای بالکن با چشم انداز زیبای شهر و دسترسی آسان به مارکت شبانه روزی و داروخانه موجود می باشد
1,000$

اجاره آپارتمان یک خواب در ایسانی

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس درمنطقه ایسانی هستید این آپارتمان55 متری واقع در طبقه 18دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,200$

اجاره ی ویلای سه خوابه در لیسی

اجاره ی ویلا درلیسی شهر تفلیس دارای دو طبقه وسه خواب با متراژصد و ده متر زیر بنا و 120 متر مساحت حیاط .
1,800$

اجاره آپارتمان دو خواب در یورک تاور

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه دیدی قومی در یورک تاور هستید این آپارتمان 114 متری واقع در طبقه 12دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,000$

فروش آپارتمان دو خواب در پروژه ی گرین هیل

اگر به دنبال خرید آپارتمان دوخوابه,در شهر تفلیس در پروژه ی گرین هیل هستید این آپارتمان 126 متری واقع در طبقه12 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
182,000$

فروش آپارتمان دو خواب در چاوچاوادزه

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 105 متری واقع در طبقه 13دارای بالکن با چشم انداز زیبای شهر و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
200,000$

رهن آپارتمان یک خواب در دیدی دیقومی

اگر به دنبال رهن آپارتمان یک خوابه,در شهر تفلیس در منطقه دیدی دیقومی هستید این آپارتمان 52.80 متری واقع در طبقه 10دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
27,000$

فروش آپارتمان دو خواب در کارواسلا

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه کارواسلا هستید این آپارتمان77 متری واقع در طبقه 20 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
70,000$

فروش آپارتمان سه خواب در شارتاوا

اگر به دنبال خرید آپارتمان سه خوابه,در شهر تفلیس در منطقه شارتاوا هستید این آپارتمان 159.5 متری واقع در طبقه 18دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
149,200$

اجاره آپارتمان دو خواب در سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو خیابن کاوتارادزه هستید این آپارتمان 110 متری واقع در طبقه 13دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,350$

فروش آپارتمان دو خواب در خیابان میندلی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو در خیابان میندلی هستید این آپارتمان56.7 متری واقع در طبقه 13دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
107,000$

اجاره آپارتمان یک خواب در کاوتارادزه

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در کاوتارادزه درمنطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 47 متری واقع در طبقه 13دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
900$

فروش آپارتمان سه خواب در AMUSHEKELI

اگر به دنبال خرید آپارتمان سه خوابه,در شهر تفلیس در منطقه AMUSHEKELI هستید این آپارتمان 123.5 متری واقع در طبقه 3 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
158,000$

اجاره آپارتمان دو خواب در ام سي تاور , سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در ام سي تاور منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 95 متری واقع در طبقه 15دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,500$

فروش آپارتمان دو خواب در اورتاچالا

اگر به دنبال خرید آپارتمان دوخوابه,در شهر تفلیس در منطقه اورتاچالا هستید این آپارتمان 109 متری واقع در طبقه11 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
122,000$

فروش واحد تجاری در Saburtalo

اجاره واحد تجاری در منطقه سابورتالو شهر تفلیس بامتراژ 243 متر واقع در طبقه اول
610,000$

اجاره ی واحد تجاری در سابورتالو

اجاره واحد تجاری در منطقه سابورتالو شهر تفلیس واقع در طبقه دوم با متراژ صد و بیست متر
1,600$

اجاره واحد تجاری در منطقه سابورتالو

اجاره واحد تجاری در منطقه سابورتالو شهر تفلیس واقع در طبقه چهارم با متراژ هفتصد و پنجاه متر
3,000$

فروش واحد تجاری در دیدی دیقومی

فروش واحد تجاری در دیدی دیقومی شهر تفلیس بامتراژ 45 متر واقع در طبقه دوم
60,000$

اجاره ی ویلای چهارخوابه در منطقه ی سابورتالو

اجاره ی ویلا در منطقه سابورتالو شهر تفلیس دارای دو طبقه با متراژچهارصد و هفتاد متر
3,000$

اجاره ی ویلا در سابورتالو

اجاره ی ویلا در منطقه سابورتالو شهر تفلیس دارای دو طبقه با متراژچهارصد متر
5,000$

اجاره واحد تجاری در کازبگی

اجاره واحد تجاری در خیابان کازبگی در منطقه سابورتالو شهر تفلیس واقع در طبقه سوم با متراژ صد و هفتاد متر
1,800$

فروش واحد تجاری درمنطقه ی سابورتالو

اجاره واحد تجاری در منطقه سابورتالو شهر تفلیس بامتراژ 45 متر واقع در طبقه اول .
48,000$

فروش واحد تجاری در الکسیدزه

اجاره واحد تجاری درخیابان الکسیدزه در منطقه سابورتالو شهر تفلیس بامتراژ 214 متر واقع در طبقه اول بصورت وایت فریم
150,000$

فروش زمین غیر کشاورزی در دیقومی

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه دیقومی هستید این زمین 1800 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
720,000$

فروش آپارتمان دو خواب در گرین دایموند،دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 97 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
106,700$

فروش آپارتمان دو خواب در گرین دایموند،دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 94 متری واقع در طبقه 20 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
87,400$

اجاره آپارتمان سه خواب در گرین هیل،سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان سه خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 200 متری واقع در طبقه 20 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,800$

فروش زمین غیر کشاورزی در سابورتالو

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه سابورتالو هستید این زمین 605 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
60,500$

فروش آپارتمان دو خواب در گرین دایموند،دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 57 متری واقع در طبقه 6 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
65,000$

فروش آپارتمان یک خواب در دیدی دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,در شهر تفلیس در منطقه دیدی دیقومی هستید این آپارتمان 63 متری واقع در طبقه 7 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
55,000$

فروش آپارتمان دو خواب در سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 103 متری واقع در طبقه 14 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
118,450$

فروش آپارتمان یک خواب در پکینی پلازا،سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 51.20 متری واقع در طبقه 5 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
94,350$

اجاره آپارتمان یک خواب در سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 81 متری واقع در طبقه 19 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,200$

فروش زمین غیر کشاورزی در متاسمیندا

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه متاسمیندا هستید این زمین 13 هکتاری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,950,000$

فروش آپارتمان سه خواب در باگبی

اگر به دنبال خرید آپارتمان سه خوابه,در شهر تفلیس در منطقه باگبی هستید این آپارتمان 123 متری واقع در طبقه 10 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
155,000$

فروش زمین غیر کشاورزی در متاسمیندا

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه متاسمیندا هستید این زمین 983 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
147,500$

فروش آپارتمان دو خواب در شارتاوا،سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 126 متری واقع در طبقه 5 ساختمانی تازه ساخت دارای بالکن با چشم انداز زیبای شهر و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
126,000$

اجاره ویلا هفت خواب در دیقومی

اگر به دنبال اجاره ویلا هفت خوابه, در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این ویلا 4500 متری دارای حیاط با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
9,000$

اجاره آپارتمان یک خواب در M2 کازبگی،سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 55 متری واقع در طبقه 5 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
800$

فروش زمین غیر کشاورزی در سابورتالو

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه سابورتالو هستید این زمین 1166 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
186,500$

اجاره آپارتمان سه خواب در واکه

اگر به دنبال اجاره آپارتمان سه خوابه, در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 170 متری واقع در طبقه 15 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
2,700$

فروش آپارتمان دو خواب در چاوچاوادزه، واکه

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 130 متری واقع در طبقه 4 ساختمانی تازه ساخت دارای بالکن با چشم انداز زیبای شهر و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
325,000$

فروش زمین غیر کشاورزی در اورتاچالا

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه اورتاچالا هستید این زمین 890 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
330,000$

فروش آپارتمان دو خواب در واکه

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 132 متری واقع در طبقه 3 ساختمانی تازه ساخت دارای بالکن با چشم انداز زیبای شهر و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
198,000$

فروش آپارتمان سه خواب در ژوانیا، واکه

اگر به دنبال خرید آپارتمان سه خوابه,در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 117 متری واقع در طبقه 8 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
145,000$

فروش آپارتمان سه خواب در سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان سه خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 120 متری واقع در طبقه 10 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
168,000$

فروش آپارتمان دو خواب در دیدی دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه دیدی دیقومی هستید این آپارتمان 53 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
42,000$

فروش آپارتمان یک خواب در سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 57 متری واقع در طبقه 1 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
62,700$

فروش زمین غیر کشاورزی در سابورتالو

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه سابورتالو هستید این زمین 388 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
135,000$

فروش زمین غیر کشاورزی در ایسانی

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه ایسانی هستید این زمین 1643 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
279,000$

فروش آپارتمان دو خواب در سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 57 متری واقع در طبقه 5 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
72,000$

فروش آپارتمان یک خواب در برج ساکادزه،سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 76 متری واقع در طبقه 5 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
98,800$

فروش زمین غیر کشاورزی در کاکلبی

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه کاکلبی هستید این زمین 800 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
300,000$

فروش آپارتمان دو خواب در اکومتر،سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 91.34 متری واقع در طبقه 14 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
79,500$

فروش آپارتمان سه خواب در شارتاوا،سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان سه خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 159 متری واقع در طبقه 18 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
155,000$

اجاره آپارتمان استودیو در سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان استودیو, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 35.35 متری واقع در طبقه 22 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
600$

فروش زمین غیر کشاورزی در ساگورامو

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه سابورتالو هستید این زمین 1520 متری با چشم انداز زیبا و مجوز ساخت هتل در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
75,000$

فروش آپارتمان دو خواب در میندلی،سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 70.30 متری واقع در طبقه 12 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
70,300$

فروش آپارتمان دو خواب در هوالینگ

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه هوالینگ هستید این آپارتمان 68.96 متری واقع در طبقه 7 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
55,000$

فروش واحد تجاری در روستاولی

اگر به دنبال خرید واحد تجاری اداری, در شهر تفلیس در منطقه روستاولی هستید این واحد 55 متری واقع در طبقه 1 موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
66,000$

فروش ویلا پنج خوابه در کاختی

اگر به دنبال خرید ویلا پنج خوابه , در شهر کاختی هستید این ویلا 432 متری دارای بالکن با چشم انداز زیبا و ابدی دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
149,900$

فروش آپارتمان یک خواب در سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 54 متری واقع در طبقه 22 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
75,600$

فروش آپارتمان یک خواب در دیدوبه

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,در شهر تفلیس در منطقه دیدوبه هستید این آپارتمان 49 متری واقع در طبقه 1 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
51,500$

فروش آپارتمان یک خواب در اورتاچالا

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,در شهر تفلیس در منطقه اورتاچالا هستید این آپارتمان 61 متری واقع در طبقه 8 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
48,000$

اجاره آپارتمان یک خواب در سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 65 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
650$

فروش زمین غیر کشاورزی در سابورتالو

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه سابورتالو هستید این زمین 584 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
140,000$

فروش آپارتمان یک خواب در سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 51 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
43,900$

فروش آپارتمان دو خواب در سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 100 متری واقع در طبقه 10 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
103,000$

فروش آپارتمان سه خواب در سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان سه خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 92 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
78,000$

فروش زمین غیر کشاورزی در سابورتالو

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه سابورتالو هستید این زمین 517 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
450,000$

فروش آپارتمان یک خواب در واکه

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 66 متری واقع در طبقه 3 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
105,000$

فروش آپارتمان دو خواب در سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 52.50 متری واقع در طبقه 5 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
63,000$

فروش آپارتمان دو خواب در گرین هیل، سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 64 متری واقع در طبقه 11 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
103,000$

اجاره آپارتمان یک خواب در سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 60 متری واقع در طبقه 14 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
600$

اجاره آپارتمان دو خواب در اکومتر, سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 91 متری واقع در طبقه 24 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
700$

فروش زمین غیر کشاورزی در دیقومی

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه دیقومی هستید این زمین 2500 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
312,500$

فروش آپارتمان دو خواب در گلدانی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه گلدانی هستید این آپارتمان 61 متری واقع در طبقه 9 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
63,000$

فروش آپارتمان دو خواب در دیرسی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه دیرسی هستید این آپارتمان 99 متری واقع در طبقه 12 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
85,000$

فروش آپارتمان دو خواب در گرین لایف,سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 84 متری واقع در طبقه 8 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
96,600$

فروش زمین غیر کشاورزی در اورتاچالا

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه اورتاچالا هستید این زمین 890 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
330,000$

فروش آپارتمان یک خواب در گرین دایموند, دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خواب,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 44 متری واقع در طبقه 15 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
54,000$

فروش آپارتمان یک خواب در گرین دایموند, دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خواب,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 40.96 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
47,000$

فروش آپارتمان یک خواب در سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 55 متری واقع در طبقه 12 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
85,000$

فروش آپارتمان دو خواب در دادیانی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه دادیانی هستید این آپارتمان 90 متری واقع در طبقه 11 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
83,000$

فروش آپارتمان دو خواب در دیدی دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه دیدی دیقومی هستید این آپارتمان 82 متری واقع در طبقه 2 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
59,000$

فروش آپارتمان دو خواب در اکومتر, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 70 متری واقع در طبقه 13 ساختمانی تازه ساخت دارای بالکن با چشم انداز زیبای شهر و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
53,900$

فروش زمین غیر کشاورزی در دریاچه لیسی

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه دریاچه لیسی هستید این زمین 1006 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
150,900$

فروش آپارتمان یک خواب در دیدی دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,در شهر تفلیس در منطقه دیدی دیقومی هستید این آپارتمان 47.80 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
41,600$

فروش آپارتمان دو خواب در اورتاچالا

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه اورتاچالا هستید این آپارتمان 95.20 متری واقع در طبقه 3 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
65,000$

فروش آپارتمان دو خواب در اورتاچالا

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,در شهر تفلیس در منطقه اورتاچالا هستید این آپارتمان 117 متری واقع در طبقه 2 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
80,000$

فروش زمین غیر کشاورزی در دیدی دیقومی

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه دیدی دیقومی هستید این زمین 929 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
111,500$

فروش آپارتمان دو خواب در آماشوکلی, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 112 متری واقع در طبقه 15 ساختمانی تازه ساخت دارای بالکن با چشم انداز زیبای شهر و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
112,000$

اجاره ویلا سه خواب در دیقومی, دیقومی

اگر به دنبال اجاره ویلا سه خوابه, در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این ویلا 470 متری دارای بالکن و حیاط با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
2,200$

فروش آپارتمان دو خواب در بوچوریشویلی,سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 80 متری واقع در طبقه 18 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
90,000$

اجاره آپارتمان یک خواب در سایرمه,سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 55 متری واقع در طبقه 3 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
600$

فروش زمین غیر کشاورزی در دیدی دیقومی

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه دیدی دیقومی هستید این زمین 1200 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
300,000$

فروش آپارتمان دو خواب در اونیاشویلی,سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه اونیاشویلی هستید این آپارتمان 67 متری واقع در طبقه 6 ساختمانی تازه ساخت دارای بالکن با چشم انداز زیبای شهر و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
69,000$

فروش آپارتمان دو خواب در باگبی,واکه

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 83 متری واقع در طبقه 10 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
87,200$

فروش زمین غیر کشاورزی در کرتسانی

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه کرتسانی هستید این زمین 592 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
750,000$

اجاره آپارتمان یک خواب در چاوچاوادزه, واکه

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 62 متری واقع در طبقه 14 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,100$

فروش آپارتمان دو خواب در آماشوکلی, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 91 متری واقع در طبقه 7 ساختمانی تازه ساخت دارای بالکن با چشم انداز زیبای شهر و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
77,400$

اجاره آپارتمان دو خواب در سینسادزه, سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 75 متری واقع در طبقه 8 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
800$

فروش آپارتمان دو خواب در گرین دایموند, دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خواب, در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 91.30 متری واقع در طبقه 21 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و پارکینگ اختصاصی و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
101,000$

فروش آپارتمان دوبلکس در گرین دایموند,دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خواب,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 52.61 متری واقع در طبقه 5 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
52,000$

فروش آپارتمان یک خواب در گرین بوداپست,سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 59 متری واقع در طبقه 18 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
94,000$

فروش آپارتمان یک خواب در گرین دایموند, دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خواب,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 52.61 متری واقع در طبقه 13 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و پارکینگ اختصاصی و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
60,500$

فروش آپارتمان یک خواب در گرین دایموند, دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خواب,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 37 متری واقع در طبقه 14 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
44,500$

اجاره آپارتمان یک خواب در گاگارین, سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 68 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
800$

فروش زمین غیر کشاورزی در متاسمیندا

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه متاسمیندا هستید این زمین 1365 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
184,300$

فروش آپارتمان یک خواب در گرین دایموند, دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خواب,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 51 متری واقع در طبقه 1 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
45,000$

اجاره آپارتمان چهار خواب در دیقومی

اگر به دنبال اجاره آپارتمان چهار خوابه, در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 180 متری واقع در طبقه 9 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,500$

فروش آپارتمان سه خواب در گرین دایموند, دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان سه خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 97 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
106,700$

فروش آپارتمان دو خواب در گرین دایموند, دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 62 متری واقع در طبقه 1 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
68,000$

فروش آپارتمان یک خواب در اکومتر,سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 45 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
40,500$

فروش آپارتمان دو خواب درلاکچری هوس,سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 104 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
177,000$

فروش آپارتمان دو خواب در گرین هیل, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 152 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
300,000$

فروش آپارتمان یک خواب در واکه

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 66 متری واقع در طبقه 8 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
89,100$

فروش آپارتمان یک خواب در میندلی,سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 43 متری واقع در طبقه 14 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
50,000$

فروش زمین غیر کشاورزی در متسختا

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر متسختا هستید این زمین 1500 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
225,000$

اجاره آپارتمان دو خواب در چاوچاوادزه, واکه

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 92 متری واقع در طبقه 9 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,500$

فروش آپارتمان دو خواب در کاوتارادزه,سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 75 متری واقع در طبقه 11 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
82,500$

فروش زمین غیر کشاورزی در نادزالادوی

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه نادزالادوی هستید این زمین 236 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
38,000$

فروش آپارتمان یک خواب در گرین دایموند, دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 52.10 متری واقع در طبقه 1 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
50,000$

فروش آپارتمان دو خواب در مارشال گلوانی, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 103 متری واقع در طبقه 21 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
87,000$

اجاره آپارتمان دو خواب در دیدی قومی

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه دیدی قومی هستید این آپارتمان 75 متری واقع در طبقه 15 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
650$

فروش آپارتمان دو خواب در گرین دایموند, دیقومی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه دیقومی هستید این آپارتمان 71 متری واقع در طبقه 2 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
83,000$

فروش زمین غیر کشاورزی در سابورتالو

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه سابورتالو هستید این زمین 1001 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
150,200$

فروش آپارتمان چهار خواب در پولیتکوسکایا, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان چهار خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 264 متری واقع در طبقه 12 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
215,000$

فروش زمین غیر کشاورزی در سابورتالو

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه سابورتالو هستید این زمین 3400 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
391,000$

فروش آپارتمان یک خواب در واکه

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 69 متری واقع در طبقه 5 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
74,000$

اجاره آپارتمان یک خواب در ساگارلی, سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 50 متری واقع در طبقه 10 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
600$

فروش یک باب مغازه در مرجان ایشویلی

فروش یک باب مغازه 111.5 متری در مرجان ایشویلی
118,000$

اجاره آپارتمان دو خواب در واژاپشاولا, سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 80 متری واقع در طبقه 15 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و مترو موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
900$

اجاره آپارتمان یک خواب در تیبلیسی گاردن, سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 81 متری واقع در طبقه 13 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و مترو موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,300$

فروش آپارتمان یک خواب در گامرکلی, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 51 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
70,000$

فروش آپارتمان دو خواب در چاوچاوادزه, واکه

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 83 متری واقع در طبقه 9 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
128,000$

فروش آپارتمان یک خواب در گرین دایموند, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 37 متری واقع در طبقه 14 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
45,000$

فروش زمین غیر کشاورزی در اورتاچالا

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه اورتاچالا هستید این زمین 1210 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
363,000$

فروش آپارتمان دو خواب در دولیدزه, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 110 متری واقع در طبقه 18 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
105,000$

فروش آپارتمان دو خواب در چاوچاوادزه, واکه

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 120 متری واقع در طبقه 1 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
155,000$

فروش آپارتمان یک خواب در ایسانی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه ایسانی هستید این آپارتمان 57 متری واقع در طبقه 3 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
62,000$

فروش آپارتمان یک خواب در دیدی دیقومی, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 67 متری واقع در طبقه 2 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
55,000$

فروش آپارتمان یک خواب در شارتاوا, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 72 متری واقع در طبقه 20 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
99,500$

اجاره آپارتمان دو خواب در باختریونی, سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 50 متری واقع در طبقه 6 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
850$

فروش آپارتمان دو خواب در گلدانی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه گلدانی هستید این آپارتمان 73 متری واقع در طبقه 9 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
85,000$

فروش آپارتمان دو خواب در گرین بوداپشت, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,فول فرنیش در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 154 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
215,000$

فروش زمین کشاورزی در متاتسمیندا

اگر به دنبال خرید زمین کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه متاتسمیندا هستید این زمین 801 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
160,200$

فروش زمین کشاورزی در کودا, کارتلی

اگر به دنبال خرید زمین کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه کارتلی هستید این زمین 8642 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
34,600$

اجاره آپارتمان یک خواب در تاماریشویلی, واکه

اگر به دنبال اجاره آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 60 متری واقع در طبقه 22 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
1,500$

اجاره آپارتمان دو خواب در تفلیس قدیم

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه تفلیس قدیم هستید این آپارتمان 125 متری واقع در طبقه 1 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
2,000$

فروش آپارتمان یک خواب در گرین دایموند, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 52.10 متری واقع در طبقه 1 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
50,000$

فروش آپارتمان یک خواب در گولوا, اورتاچالا

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه اورتاچالا هستید این آپارتمان 60 متری واقع در طبقه 11 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
50,500$

فروش زمین غیر کشاورزی در باگبی, واکه

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه واکه هستید این زمین 1925 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
587,000$

فروش زمین غیر کشاورزی در نادزلادوی

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه نادزلادوی هستید این زمین 354 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
35,400$

فروش آپارتمان دو خواب در گرین هیل, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه,وایت فریم در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 127 متری واقع در طبقه 12 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
190,000$

فروش آپارتمان یک خواب در جیکیا, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 55 متری واقع در طبقه 7 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
76,600$

اجاره آپارتمان دو خواب در تساگارلی, سابورتالو

اگر به دنبال اجاره آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 70 متری واقع در طبقه 6 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
900$

فروش آپارتمان دو خواب در چاوچاوادزه, واکه

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه واکه هستید این آپارتمان 64 متری واقع در طبقه 9 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
160,000$

فروش آپارتمان یک خواب در کارتوزیا, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 60 متری واقع در طبقه 12 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
99,500$

فروش آپارتمان دو خواب در دیدوبه

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه دیدوبه هستید این آپارتمان 115 متری واقع در طبقه 3 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
104,500$

فروش زمین غیر کشاورزی در لیلو, سامگوری

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در منطقه سامگوری این زمین 15000 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
82,700$

فروش آپارتمان یک خواب در وارکتیلی

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه وارکتیلی هستید این آپارتمان 50 متری واقع در طبقه 6 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
55,000$

فروش زمین غیر کشاورزی در واشلیجواری, سابورتالو

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه سابورتالو هستید این زمین 337 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
101,100$

فروش آپارتمان دو خواب در دیدوبه

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه دیدوبه هستید این آپارتمان 55 متری واقع در طبقه 12 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
65,000$

فروش آپارتمان سه خواب در جیکیا, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان سه خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 141.5 متری واقع در طبقه 9 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
153,000$

فروش آپارتمان یک خواب در دیدی دیقومی, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 65 متری واقع در طبقه 1 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
54,000$

فروش آپارتمان دو خواب در دیدوبه

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه دیدوبه هستید این آپارتمان 80 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
90,600$

فروش آپارتمان دو خواب در موخیانی, گلدانی

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه گلدانی هستید این آپارتمان 93 متری واقع در طبقه 10 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
74,000$

فروش زمین غیر کشاورزی در متاتسمیندا

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در شهر تفلیس, منطقه متاتسمیندا این زمین 1190 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
91,600$

فروش زمین غیر کشاورزی در لیلو, سامگوری

اگر به دنبال خرید زمین غیر کشاورزی در منطقه سامگوری این زمین 3500 متری با چشم انداز زیبا در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
130,000$

فروش آپارتمان دو خواب در شارتاوا, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 120 متری واقع در طبقه 6 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
155,000$

فروش آپارتمان یک خواب در بربوکی, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 64 متری واقع در طبقه 19 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
120,000$

فروش آپارتمان دو خواب در سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 107 متری واقع در طبقه 4 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
122,000$

فروش آپارتمان یک خواب در میسکویچی, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان یک خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 51 متری واقع در طبقه 12 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
91,800$

فروش آپارتمان دو خواب در شارتاوا, سابورتالو

اگر به دنبال خرید آپارتمان دو خوابه, در شهر تفلیس در منطقه سابورتالو هستید این آپارتمان 87 متری واقع در طبقه 13 دارای بالکن با چشم انداز زیبا و دسترسی آسان به سوپر مارکت شبانه روزی و مراکز خرید موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتس اپ در ارتباط باشید: 00995557000256
113,100$

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: $ بیشترین: 2,000,000$
$0 $2000000
دسته‌بندی ها
فیلترها
Sort
display