سالومه زورابیشویلی ، رئیس جمهور گرجستان ، می گوید که سیاست تهاجمی روسیه، آرزوهای اروپا و اقیانوس آرام گرجستان را قوی تر می کند ، وی این بیانیه را در دیدار با نخست وزیر لتونی ، که در چارچوب دیدار رسمی  با لتونی برگزار شد ، مطرح کرد .

رئیس جمهور گرجستان ، اطلاعات دقیق در مورد وضعیت در سرزمین های اشغالی گرجستان را در اختیار وی قرار داد ، با توجه به اینکه روسیه مناطق اشغالی گرجستان را به پایگاه های نظامی تبدیل کرد ، جایی که به طور سیستماتیک حقوق بشر را نقض می کند .

او همچنین گفت که روسیه باید در جلسات سازمان های بین المللی برای تعهداتش تحت فشار ثابت قرار گیرد ، نخست وزیر لتونی گفت که کشورهای شریک گرجستان باید از اهمیت حل مسئله گرجستان به روسیه یادآوری کنند .

منبع : جورجیا تودی