سخنگوی رئیس جمهور گرجستان ، گزارش می دهد :سالومه زورابیشویلی ، رئیس جمهور گرجستان ، در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد ، در چارچوب مجمع عمومی که در روزهای ۱۷ و ۳۰ سپتامبر در نیویورک برگزار می شود، رئیس جمهور ایالات متحده، رئیس جمهور زورابیشویلی فرصتی برای ارائه سخنرانی و برگزاری جلسات دوجانبه در سطح بالا با رهبران کشورهای مختلف فراهم خواهد کرد .

بحث در مورد تعدادی از موضوعات اصلی، از جمله اهداف توسعه پایدار ، پوشش جهانی بهداشت ، و آب و هوا نیز قرار است در محدوده مجمع عمومی قرار گیرد .

منبع : جورجیا تودی