به نقل از اینترپرست نیوز نخست وزیر گرجستان در استراسبورگ  با رئیس مجلس پارلمان شورای اروپا دیدار کرد . به گزارش سرویس مطبوعاتی مجله ، ماموکا بختادزه و لیلیان موری پاسکویو درباره روابط گرجستان ومجمع پارلمانی شورای اروپا بحث و گفتگو کردند و بر پیشرفت قابل توجه گرجستان در جهت تحکیم و اصلاحات دموکراتیک تأکید کردند . احزاب همچنین درمورد کمیته وزرای شورای اروپا همراه با چالش های موجود در این سازمان بحث و گفتگو کردند .

بختادزه اظهار کرد : تأکید میکنم  که گرجستان آماده ادامه همکاری با PACE است . من برای تشویق شورای اروپا در روند اصلاحات در گرجستان ، به ویژه از طریق مجمع پارلمانی قدردانی میکنم ، و من اشاره کردم که این توصیه ها در روند هماهنگ سازی اقدامات و قوانین ملی ما با استانداردهای اروپایی مهم هستند .

رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز بر همکاری نزدیک خود با گرجستان تأکید کرد ، که نشان می دهد که سفر او به تفلیس در روزهای ۲۹ تا ۳۰ آوریل است . لیلیان موری پاسکویو در مراسم جشن ۲۰ سالگرد عضویت در گرجستان در شورای اروپا شرکت خواهد کرد .