دستگاه مالیاتی که به آن دستگاه آپارات یا دستگاه چک نیز می گویند تقریباً نیاز تمام شرکت ها بوده و برای نشان دادن فروش به کار می رود و فرقی ندارد که این فروش کالا باشد یا خدمات .

در کشور گرجستان که از روش نوین مالیاتی بهره می برد شما برای هر فروشی که انجام می دهید باید یک فیش از دستگاه خود صادر کرده و آن را به مشتری خود دهید. این دستگاه که از طریق gprs به سایت اداره مالیات و سیستم مالیاتی شما وصل است و گزارش می فرستد. پس داشتن این دستگاه برای نشان دادن فروش خود بسیار واجب است و استفاده نکردن از این دستگاه و ارائه نکردن فیش به مشتری خلاف قانون بوده و به منزله قصد در فرار از پرداخت مالیات محسوب می شود از این رو هر جا که در سطح این کشور می روید و مبلغی را برای خرید کالا یا خدماتی پرداخت می کنید مشاهده می کنید که بلافاصله به شما فیش پرینت شده توسط این دستگاه را ارائه می دهند.

این دستگاه ها مدل های مختلفی دارند که قیمت خرید آنها با توجه به مدلشان معمولاً از ۳۰۰ لاری تا ۷۰۰ لاری می باشد و هزینه اتصال آن به سیستم مالیاتی شرکت به صورت آبونمان حدوداً ماهیانه ۱۰ لاری می باشد که قابلیت پرداخت به صورت شش ماهه یا یکساله را دارد .