در سال ۲۰۱۹ تعداد ۹۶۴ ۳۵۷ ۹ گردشگر از گرجستان بازدید کردند  رئیس اداره ملی گردشگری گرجستان گزارش داد : این تعداد در مقایسه با سال ۲۰۱۸ ، ۷٫۸ درصد افزایش داشته است ، بیشتر گردشگران از آذربایجان وارد کشور گرجستان شدند . مقام های دوم ، سوم و چهارم به روسیه ، ارمنستان و ترکیه می رسد .
منبع : وان تی وی