به گزارش دفتر ملی آمار گرجستان ، رشد اقتصادی گرجستان در سال ۲۰۱۹ ۵٫۲٪ درصد افزایش یافته است، تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۳٫۸ درصد افزایش یافته است . این افزایش در صنعت فرآوری ، حمل و نقل ، تجارت عمده فروشی و خرده فروشی ، نگهداری وسایل حمل و نقل ، هتل ها و رستوران ها مشاهده شد . این کاهش در بخش ساخت و ساز مشهود بوده است .

منبع : وان تی وی