کاخا کالادزه ، شهردار تفلیس اعلام کرد : حمل و نقل عمومی در شب سال نو در تفلیس رایگان خواهد بود ، سیستم مترو ، اتوبوس ها و راه آهن ریکه-تفلیس از ساعت ۱۱ صبح از ۳۱ دسامبر تا ۴ بامداد در تاریخ ۱ ژانویه بصورت رایگان خواهد بود. ۱۶۰ دستگاه اتوبوس در فواصل ۳۰ دقیقه ای در ۷۵ مسیر کار خواهند کرد .

همچنین شهردار تفلیس اضافه کرد : جدول زمانی برای شب کریسمس یکسان خواهد بود . من فکر می کنم این نوع تسهیل برای شهروندان ما بسیار مهم است .

اتوبوس های زیر درشب سال نو در اختیار ساکنان پایتخت قرار می گیرند: N1، N2، N3، N4، N6، N7، N8، N10، N11، N12، N13، N14، N15، N18، N19، N20، N22، N23، N25، N27، N28، N30، N31، N34، N36، N37، N39، N40، N41، N42، N43، N44، N45، N47، N48، N49، N52، N53، N55، N56، N58، N59، N60، N62، N63، N66، N68، N70، N71، N73، N74، N75، N76، N77، N78، N79، N80، N82، N84، N87، N88، N90، N91، N95، N99، N101، N103، N104، N106، N108، N109، N110، N112، N121، N122 و N140 .
منبع : جورجیا تودی