به نقل ار جورجیا تودی وزیران امور خارجه ناتو در نشست روز جمعه در واشنگتن ، در مورد یک  سری اقدامات برای بهبود وضعیت آگاهی ناتو در منطقه دریای سیاه و تقویت حمایت از همکاران گرجستان و اوکراین موافقت کردند .جنس استولتنبرگ ، دبیرکل ناتو پس از نشست شورای آتلانتیک شمالی در جلسه وزرای خارجه ، نظرات خود را مطرح کرد .” ما درباره آنچه که می توانیم برای افزایش امنیت در منطقه دریای سیاه انجام دهیم بحث کردیم .

ما بر اساس یک سری از اقدامات برای بهبود وضعیت مان و حمایت از گرجستان و اوکراین در زمینه هایی نظیر آموزش نیروهای دریایی و پاسداران ساحلی ، بازدید از پورت ها و تمرین ها و به اشتراک گذاری اطلاعات ، به توافق رسیدیم .استولتنبرگ افزود که یکی از گروه های دریایی ناتو در دریای سیاه گشت زنی می کند و با کشتی های اوکراین و گرجستان تمرین می کند . وی گفت : ” بنابراین ما تمرکز و حضور مان در این منطقه حیاتی را حفظ خواهیم کرد .”