۶۷۰ ۷۸۲ توریست در اکتبر ۲۰۱۹ از گرجستان بازدید کردند. این افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸/۸ درصد است.

در ماه اکتبر ، تعداد بازدید کنندگان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی افزایش یافته است: استونی + ۷۹٫۱٪ ، فرانسه + ۵۱٫۴٪ ، آلمان + ۴۳٫۶٪ ، لهستان + ۴۳٪ ، انگلیس + ۳۱٪ و …… این افزایش همچنین در کشورهای زیر مشاهده شده است: قزاقستان + ۱۳۹٫۴٪ ، قرقیزستان + ۶۶٫۷٪ ، چین + ۵۸٫۹٪ ، اسرائیل + ۵۶٫۹٪ ، عربستان سعودی + ۴۴٫۹٪ و …..

منبع : وان تی وی