دولت ایالات متحده با اختصاص ۷۰۰۰۰۰ دلار برای ساخت مرکز جدید خونشناسی-انکولوژی کودکان در پایتخت گرجستان ، از گرجستان حمایت کرده است

سفارت ایالات متحده آمریکا گفت : هیچ کودکی نباید بیمار شود ، اما متأسفانه بعضی اوقات این اتفاق می افتد .و به همین منظور کمک به گرجستان برای توسعه یک مرکز پیشرفته برای درمان جامع سرطان در دست کار است ، دولت ایالات متحده برای تأسیس یک مرکز جدید هماتولوژی – انکولوژی کودکان در تفلیس ، ۷۰۰ هزار دلار به مرکز درمانی جهانی و پزشکی جو ان اهدا کرد .

این مرکز درمانی با نام تجاری جدید در تفلیس قرار است بر اساس مرکز پزشکی Jo Ann با حمایت رئیس جمهور گرجستان راه اندازی شود.

منبع : جورجیا تودی