در جلسه شهرداری تفلیس که پیش از این امروز برگزار شد ، کاخا کالازه ، شهردار تفلیس اظهار داشت که شهرداری تفلیس تفاهم نامه توافق با M2 ، یکی از بزرگترین شرکتهای توسعه گرجی را آغاز کرده است تا از سرگیری ساخت پروژه های در حال انجام از شرکت Sveti را شروع کند.

ساخت پروژه‌ها پس از اعطای مجوز مربوطه در مدت سه سال به اتمام خواهد رسید و نزدیک به ۲۵۰۰ خانواده آپارتمان مسکونی دریافت خواهند کرد.

منبع : جورجیا تودی