به نقل از اینترپرست نیوز وزارت کشور یک افسر ارتباطی به مقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ارسال کرده است . به گفته وزارت امور خارجه ، برقراری ارتباط دائمی وزارت امور داخلی و هماهنگی با فرماندهی نیروهای دریایی ناتو ، فرماندهی نیروهای مشترک و ستاد ناتو، تقویت بیشتر همکاری در مسیر ادغام در اتحادیه را فراهم می کند .

“این یک پیام مهم سیاسی است و بر همکاری موفق بین نهادهای مربوط گرجستان و اتحادیه تاکید دارد . پس از اجلاس نشست ورشو ۲۰۱۶ ، توجه ویژه ای به همکاری در زمینه امنیت دریایی در روابط گرجستان و ناتو انجام شد . اعلامیه نشست ناتو در بروکسل در سال ۲۰۱۸ تایید شد ، جایی که تعدادی از طرح های مهم در خصوص امنیت دریایی تعریف شده است. “